Gay Gotha Anudan Yojana 2024: गाय गोठा अनुदानासाठी अर्ज सुरु 2 लाख अनुदान लवकर करा अर्ज

Gay Gotha Anudan Yojana 2024: गाय गोठा अनुदानासाठी अर्ज सुरु 2 लाख अनुदान लवकर करा अर्ज

gay gotha anudan yojana 2024

गाय गोठा अनुदान योजना महाराष्ट्र २०२४: महाराष्ट्र राज्याच्या नियोजन विभागाद्वारे महाराष्ट्रतील शेतकरी तसेच पशुपालकांसाठी त्यांच्या जनावरांना गोठा बांधण्यासाठी गाय “गोठा अनुदान योजना” हि महत्वाची योजना सुरु केली आहे.[ Gay gotha Anudan Yojana 2024 ]

महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकरी गाय, म्हैसचे पालन करत आहेत. शेतकरी आपल्या शेतीला जोडधंदा तसेच दुग्धव्यासाय म्हणून गाय, म्हैसचे पालन करतात परंतु ग्रामीण भागात बऱ्याच जनावरांच्या गोठ्याची जागा ही ओबडधोबड तसेच खाचखळग्यानी भरलेली असते. त्यामुळे जनावरांना वारा, ऊन, थंडी, आणि पाउसाचा सामना करावा लागत असतो. गाय गोठ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जनावरांचे शेण व मलमूत्र इतरत्र पडलेले असते तसेच पाऊसाळ्याच्या दिवसात गाय गोठ्यातील जमीन ही दलदलीची होते. व त्या जागेवर जनावरे बसत असल्यामुळे जनावरे विविध आजारांना तसेच रोगांना बळी पडतात.

तसेच काही जनावरांना स्तनदाह होऊन उपचारावर हजारो रुपये खर्च होतात. तर काही वेळेस गाय, म्हशीची कास सुद्धा निकामी होते. त्यांच्या शरीराच्या खालील बाजूस जखमा झाल्यामुळे जनावरांचा मृत्यू देखील होतो. बऱ्याच गाय गोठ्यामध्ये जनावरांना चारा देण्यासाठी गव्हाणी बांधलेल्या नसतात. जनावरांच्या पुढील मोकळ्या जागेवरच चारा टाकला जातो. या चाऱ्यावर शेण आणि मूत्र पडल्याने जनावरे हा चारा खात नाहीत आणि हा चारा वाया जातो.[ Gay gotha Anudan Yojana 2024 ]

गोठ्यातील अश्या ओबडधोबड जमिनीमुळे मिळणारे शेण व मुत्र याचा साठा नसल्याने ते मोठ्या प्रमाणात वाया जाते. जनावरांचे शेण व मुत्र हे एक उत्तम प्रतीचे सेंद्रिय खत असल्याने गाय गोठ्यातील जागा ही सिमेंट कॉक्रीटचा वापर करून पक्क्या स्वरुपात सपाटीकरण केल्यास जनावरांपासून मिळणारे शेण व मुत्र गाय गोठयाशेजारील खड्यामध्ये एकत्रित जमा करून त्याचा शेतजमिनीची सुपीकता व उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी याचा उपयोग करता येतो.

परंतु महाराष्ट्रातील बरेच शेतकरी हे आर्थिक दृष्ट्या गरीब आहेत. त्यामुळे जनावरांसाठी पक्क्या स्वरुपात गाय गोठा बांधण्यासाठी त्यांच्याजवळ पुरेसे पैसे उपलब्ध नसतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बऱ्याच संकटांचा सामना करावा लागतो त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी व पशुपालकांच्या या सर्व समस्येचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने राज्यात गाय गोठा अनुदान योजना महाराष्ट्र २०२४ सुरु करण्याचा निर्णय घेतला.[ Gay gotha Anudan Yojana 2024 ]

या गाय म्हैस गोठा योजने अंतर्गत गायीचा गोठा बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांना व पशुपालकांना महाराष्ट्र शासनाद्वारे ७७ हजार रुपयापर्यंत आर्थिक मदत केली जाते. गाय गोठा योजनेचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्रातील शेतकरी व पशुपालकांना त्यांच्या जनावरांचा गोठा बांधण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा आहे.[ Gay gotha Anudan Yojana 2024 ]

 

गाय म्हैस पालन योजना २०२४ चे उद्धीष्ट
 • राज्यातीलशेतकऱ्यांना त्यांच्या जनावरांसाठी गोठा बांधून देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे हा जनावरांचा गोठा योजना चा उद्धेश आहे.[ Gay gotha Anudan Yojana 2024 ]
 • जनावरांना राहण्यासाठी कायमस्वरूपी पक्के छत बांधून देणे.
 • जनावरांना ऊन, वारा, पाऊस, थंडी यापासून रक्षणासाठी निवारा करणे.
 • शेतकऱ्यांना गाय गोठा बांधण्यासाठी आवश्यक पैश्यासाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज भासू नये तसेच कर्ज घेण्याची गरज पडू नये यासाठी अर्थिक मद्त करणे.
 • शेतकऱ्यांना पशुपालानासाठी प्रोत्साहन देणे.
 • राज्यातील इतर नागरिकांना पशुपालनासाठी आकर्षित करणे.[ Gay gotha Anudan Yojana 2024 ]

Gay Gotha Anudan Yojana 2024

असा करा ऑनलाइन अर्ज
शरद पवार गाय गोठा अनुदान योजनेची वैशिष्ट्ये
 • महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागामार्फत गाय म्हैस गोठा अनुदान योजना राबिवण्यात येते.
 • लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात DBT द्वारे जमा करण्यात येते.
 • अर्ज करण्याची पद्धत खूपच सोपी आणि सरळ आहे त्यामुळे अर्जदाराला अर्ज करताना कुठल्याच समस्येचा सामना करावा लागत नाही.[ Gay gotha Anudan Yojana 2024 ]

 

गाई गोठा अनुदान योजना २०२४ अंतर्गत मिळणारे अनुदान
 • या योजनेअंतर्गत गाय व म्हैस यांच्यासाठी पक्या गोठ्याचे बांधकाम करण्यात येईल.
 • या योजनेअंतर्गत 2 ते 6 गुरांसाठी एक गोठा बांधण्यात येईल त्यासाठी 77188/- रुपये अनुदान दिले जाईल.[ Gay gotha Anudan Yojana 2024 ]
 • 6 पेक्षा अधिक गुरांसाठी म्हणजेच 12 गुरांसाठी एक गोठा बांधण्यासाठी दुप्पट अनुदान दिले जाईल.
 • 12 पेक्षा जास्त गुरांसाठी म्हणजेच 18 गुरांसाठी एक गोठा बांधण्यासाठी तिप्पट अनुदान देण्यात येईल.
 • गुरांकरिता 26.95 चौ.मी.जमीन पुरेशी धरण्यात आली आहे तसेच त्याची लांबी 7.7 मी. आणि रुंदी 3.5 मी.असेल
 • गव्हाण 7.7 मी. X 2 मी. X 0.65 मी. आणि 250 लीटर क्षमतेचे मूत्रसंचय टाके बांधण्यात येतील.
 • जनावरांना पिण्याच्या पाण्याची 200 लिटर क्षमतेची टाकी सुध्दा बांधण्यात येईल.
 • सदर कामाचा लाभ मिळविण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वत:ची जमीन, वैयक्तीक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील. गोठयांच्या प्रस्तावासोबत जनावरांचे टॅगिंग आवश्यक राहील.[ Gay gotha Anudan Yojana 2024 ]
Gay Gotha अनुदान योजना 2024 योजनेअंतर्गत सदर लाभार्थ्याचे काम मंजूर झाल्यास योजनेअंतर्गत केलेल्या कामाचे फोटो

सदर लाभार्थ्याचे काम मंजूर झाल्यास योजनेअंतर्गत केलेल्या कामाचे फोटो

 • काम सुरू करण्यापूर्वीचा फोटो
 • काम सुरू असतानाचा फोटो
 • काम पूर्ण झालेल्याचा फोटो व लाभार्थी सह फोटो इत्यादी

हे तीन प्रकारांमधील फोटो अंतिम देयक प्रस्ताव सोबत 7 दिवसात सादर करणे बंधनकारक राहील.

गाय गोठा योजनेचे लाभार्थी
 • महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी गाय गोठा अनुदान योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत.
जनावरांचा गोठा अनुदान 2024 अंतर्गत लाभार्थ्यांना होणारा फायदा
 • गाई गोठा योजना अंतर्गत लाभार्थ्याला गाय व म्हैस यांच्याकरिता पक्का गोठा बांधून देण्यासाठी अनुदान देण्यात येते.
 • या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला शेळीपालनासाठी शेड बांधून देण्यात येते
 • लाभार्थ्याला या योजनेअंतर्गत कुकूट पालनासाठी शेड बांधून देण्यात येते.
 • लाभार्थ्याला या योजनेअंतर्गत भू संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग साठी अनुदान देण्यात येते.
 • या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होण्यास मदत होते
 • या योजनेमुळे गावाचा व शेतकऱ्यांचा विकास होण्यास मदत होते.
 • गोठा बांधणी अनुदान योजनेच्या सहाय्याने राज्यातील शेतकरी सशक्त व आत्मनिर्भर बनतील.
 • राज्यातील शेतकऱ्याचे जीवनमान सुधारेल.[ Gay gotha Anudan Yojana 2024 ]
 • राज्यातील शेतकऱ्यांचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास होईल.
 • गाय गोठा अनुदान योजनेच्या सहाय्याने राज्यातील शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
 • गाय, म्हैस, शेळी, कुकुटपालन यांसाठी शेतकऱ्यांना शेड तसेच गोठा बांधण्यासाठी पैशांसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही तसेच कोणाकडून जास्त व्याज दराने कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
 • या योजनेअंतर्गत गाय, म्हैस, शेळी यांना राहण्यासाठी शेड तसेच गोठा उपलब्ध होईल त्यामुळे त्यांचे ऊन, वारा, पावसापासून बचाव होईल.
 • Gai Gotha Anudan Yojana 2024 अंतर्गत पुरुष शेतकऱ्यांसोबत महिला शेतकऱ्यांना सुद्धा या योजनेचा लाभ घेता येईल.[ Gay gotha Anudan Yojana 2024 ]
गाय गोठा अनुदान 2024 योजनेसाठी आवश्यक पात्रता
 • अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
गायगोठा योजना चे नियम व अटी
 • फक्त महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
 • महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
 • या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्वतःची जमीन आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे
 • प्रत्येक योजनेच्या अनुदानासाठी स्वतंत्र अर्ज करणे आवश्यक आहे.
 • उपलब्ध पशूंचे जीपीएस मध्ये टायपिंग करणे आवश्यक
 • या योजनेचा लाभ फक्त ग्रामीण भागातील लोकांनाच घेता येईल.
 • या योजनेचा लाभ फक्त शेतकऱ्यांना घेता येईल.[ Gay gotha Anudan Yojana 2024 ]
 • शेतकऱ्याने जर या आधी केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून सुरु करण्यात आलेल्या एख्याद्या योजनेअंतर्गत गाय, म्हैस व शेळी साठी शेड बांधून घेतली असेल तर त्यास या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
 • एका कुटुंबाला फक्त एकदाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.
 • आर्थिक दृष्ट्या गरीब शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.[ Gay gotha Anudan Yojana 2024 ]

 

Sharad Pawar Gram Samruddhi Yojana अंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे
 • अर्जदाराचे आधार कार्ड
 • रेशन कार्ड
 • अर्जदार शेतकरी असणे आवश्यक
 • अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
 • अर्जदाराच्या कुटुंबाचा वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला
 • अर्जदाराचे मतदान कार्ड
 • मोबाईल क्रमांक
 • अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक (15 वर्षाच्या वास्तव्याचा दाखला असणे आवश्यक)
 • अर्जदार ग्रामीण भागात राहणारा रहिवासी असावा.
 • आदिवासी प्रमाणपत्र
 • जन्माचे प्रमाणपत्र
 • जातीचे प्रमाणपत्र
 • या योजनाआधी शासनाच्या इतर कोणत्या योजनेअंतर्गत जनावरांच्या गोठ्याचा लाभ न घेतल्याबद्दल घोषणापत्र जोडणे आवश्यक.
 • ज्या जागेत शेड बांधण्यात येणार आहे त्या जागेत अर्जदाराचे सह-हिस्सेदार असल्यास त्यांचे संमतीपत्र / ना हरकत प्रमाणपत्र.
 • ग्रामपंचायत शिफारस पत्र
 • अर्जदाराकडे अल्पभूधारक प्रमाणपत्र असणे आवश्यक
 • अर्जदाराकडे पशुधन पर्यवेक्षक,सरपंच व ग्रामसेवक यांनी दिलेले पशुधन उपलब्ध प्रमाणपत्र असणे आवश्यक.[ Gay gotha Anudan Yojana 2024 ]
 • अर्जदाराकडे कुटुंबाचे नरेगा ओळखपत्र व जॉब कार्ड असणे आवश्यक.
 • अर्जदारांना जनावरांसाठी गोठा/शेड बांधण्याचे अंदाजपत्रक सोबत जोडणे आवश्यक आहे.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

error: कॉपी करायचे नसते भावा. शेअर करायचे असते