Modi Awas Gharkul Yojana: आता सर्वांचे स्वप्न होणार पूर्ण 10 लाख नवीन घरकुलांना मंजुरी 2.40 लाख रुपये मिळणार

Modi Awas Gharkul Yojana: आता सर्वांचे स्वप्न होणार पूर्ण 10 लाख नवीन घरकुलांना मंजुरी 2.40 लाख रुपये मिळणार   “सर्वांसाठी घरे” हे शासनाचे धोरण असून, त्यानुसार राज्यातील बेघर तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना सन 2024 पर्यंत स्वत:चे हक्काचे घर मिळावे असा प्रयत्न शासनाचा आहे. त्यानुसार राज्यात ग्रामीण भागातील बेघरांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी … Read more

Ahiyadevi Holkar Gharkul Yojana | धनगर समाज्यासाठी घरकुल योजना | 2.10 लाख अनुदान मिळणार

Ahiyadevi Holkar Gharkul Yojana

Ahiyadevi Holkar Gharkul Yojana | धनगर समाज्यासाठी घरकुल योजना | २.१० लाख अनुदान मिळणार राज्य शासनाकडून विविध प्रवर्गातील नागरिकांसाठी अनेक घरकुल योजना राबविल्या जातात. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी घरकुल योजना, रमाई आवास योजना इत्यादी घरकुल योजनांचा समावेश आहे. यामधील धनगर समाजासाठी घरकुल उपलब्ध करून देणारी आणखी एक योजना म्हणजे अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना Ahilyadevi … Read more

error: कॉपी करायचे नसते भावा. शेअर करायचे असते